cương
{chim sẻ gọi đại bàng}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

những bí danh sử dụng trong quân sự khi liên lạc bằng bộ đàm radio

-Alo, chim sẻ gọi đại bàng! Nghe rõ trả lời!

-Alo, đại bàng!

-Alo, chim sẻ đối tượng đã vào tầm ngắm!Over!

-Alo, đại bàng copy that! Over!

-Take the shot!

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chim sẻ gọi đại bàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com