{cho nó vuông}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Cho nó thẳng, cho nó hình vuông, cho nó rõ ràng, chó nó minh bạch, cho nó mạch lạc, cho nó khúc chiết

(hơi say)
Nói cho nó vuông mày không cưa được con em đó mô

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cho nó vuông"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com