ruồi
{cho qua đời}
1

1/ bo bo xì, nghĩ chơi người bạn của mình
2/ bỏ ngang, không làm công việc mình đang làm nữa.

Tou: hey Đại Ka, em có thằng bạn này cũng hiền, chơi cũng được lém nhưng có điều nó cứ mượn tiền em hoài mà không trả, dòi tiền nó hoài ngại quá..
Đại Ka: vậy thì mày cho nó " qua dời" đi... chơi với nó chi hoài, tốn tiền..kekeke

đăng bởi Dai Ka đến từ what ? (May 15, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cho qua đời"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com