K
{chuẩn không cần chỉnh}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

Một cái gì đó có thể nói là hoàn hảo. Một câu nói mà bạn tâm đắc hay một thứ gì đó làm bạn hài lòng.

cái này chuẩn không cần chỉnh!

Nhỏ này nhìn ngon quá!. Body "chuẩn không cần chỉnh".

đăng bởi f+org đến từ voz (October 02, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chuẩn không cần chỉnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com