như hầm Kim Liên
{coi kho}
1

Đi ở tù

Coi kho mất 2 năm vì can tội tàng trữ hàng lậu

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "coi kho"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com