ếch pha cóc
{con bà nó}
1

từ cảm thán được dùng để biểu lộ cảm xúc, tương tự như " bà nội cha nó"

con bà nó, mới thua ván độ kia nên sạch túi rồi!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "con bà nó"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com