c
{con cú vọ}
1

mặt mày người nào khó chịu, đen tối, được gọi là con cú vọ

Uống nước của ông cú vọ đi con!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "con cú vọ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com