khủng
{con cẹc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả chửi rủa
1

dương vật, dùng khi chửi bới ai đó

nói như con cẹc

đăng bởi đến từ hn (September 23, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "con cẹc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com