xếp hình
{con lĩ}
1

con đỉ

con lĩ kia, ngon đứng lại nói chuyện với bà

tags ngựa
đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)
2

con đĩ

Ái dà, mí cái con lỉ lày ló, ngọ thấy ló cứ dập dìu dập dìu wài á a có...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (November 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "con lĩ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com