sạc pin
{con lươn}
1

ám chỉ người phụ nữ ốm quá cỡ, nhìn từ trên xuống dưới từ trước ra sau không có vòng nào

nhìn tướng nó như con lươn, ẹ quá

tags con lươn
đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "con lươn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com