lên đường
{con mắm}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả hậu quả khó lường
1

dùng để chỉ ai đó xấu quá hoặc từ xưng hô giữa bạn bè với nhau

con mắm này làm ăn như vậy đó hả!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "con mắm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com