Ken
{con ma nhà họ Hứa}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

Chỉ giỏi hứa hẹn, không bao giờ thực hiện

Anh là con ma nhà họ Hứa à? Sao nói mãi chả chịu làm gì cả?

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "con ma nhà họ Hứa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com