như hầm Kim Liên
{cu ba}
1

chim, cơ quan sinh dục nam

con ơi, tình hình " cu ba" đang căng thẳng!

đăng bởi dai lam con oi đến từ Ha Noi (September 06, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cu ba"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com