đi ngáp
{cu tý}
Nguồn gốc hình ảnh văn phòng công sở
Hậu quả vô hại
1

TL chỉ người nhỏ tuổi,đối tượng hay bị các đàn anh sai vặt

A:dm chán đéo chịu đc mày ạ
B:j mà chán
A:dm,chỗ tao làm toàn các bậc tiền bối,tao phải làm cu tý suốt ngày
B:thôi,chịu khó đi.mới ra trường thằng nào chẳng phả làm cu tý vài năm

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cu tý"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com