Bà cố
{cum}
1

Bị bắt vào tù.

Tham nhũng rồi thế nào cũng bị cum

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cum"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com