dế
{d}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

viết tắt cho chữ "đách", chỉ dùng khi chat hay nhắn tin phone

hn tao d di hoc

tags hn hq d hok kg bmn
đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "d"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com