Bợm
{dù}
1

bao cao su

có mang theo dù không anh?

tags bao cao su
đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dù"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com