Lìn
{dư lào}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

như thế nào

ý chú dư lào: ý chú như thế nào :D

đăng bởi xboyclub đến từ Thanh Hóa pờ rồ (April 11, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dư lào"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com