nghiên cứu giấc mơ
{dư sức qua cầu}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

khả năng làm một việc gì đó trong tầm tay, có khả năng thực hiện được

Có 1000 đô nhắm đủ mua con laptop đó không mậy?
Dư sức qua cầu, yên tâm đi

đăng bởi thaidoloilom đến từ Vietnam (November 01, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dư sức qua cầu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com