kiếm chút cháo
{dược}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

thuốc lá, được dùng ở miền Nam khoảng thập niên 1960

Hết dược rồi người thấy mệt lừ đừ

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 01, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dược"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com