hót
{dưa hấu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

cái bộ ngực to của phụ nữ.

Cẩn thận khi dùng từ này nếu không muốn ăn tát

meo meo.... em không thích dưa hấu đâu... meo meo... thả em ra...thay anh Minh vô đi...meo meo

Cặp dưa hấu của ẻm chuẩn quá ông K ơi...

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dưa hấu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com