sơn lé
{dạt}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

bỏ nhà đi hoang

con đó lại dạt nhà theo zai :|

đăng bởi Ma đến từ HCM (July 29, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dạt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com