chai
{dầu thô}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Thô tục

Con gái con lứa ăn nói gì mà dầu thô thế!

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dầu thô"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com