xám hồn
{dập}
1

đánh nhau, đánh lộn, đập nhau

- DM, thằng Tám Rờ Tua bố láo wá, dập nó đi
- Để em đại ca! Bố láo cho nó wa Bố Lá luôn.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dập"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com