xử
{dẹo}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

làm duyên làm dáng quá mức trước một người khác giới,điệu đà quá mức.

má đó già mà dẹo thấy ớn

đăng bởi beaugosbeta đến từ Viet Nam (September 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dẹo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com