Công cốc
{dế mèn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

người có trán to, cao và mặt hơi khờ một tí (nếu mặt tròn càng hợp với tên)

anh yêu, con dế mèn của em!

em ơi, dế mèn phiêu lưu kí của em đây!

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dế mèn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com