xõa
{dốt sử}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

không biết nhiều quán hàng ăn uống, ẩm thực ở nơi mình sống, thì được gọi là dốt sữ

không biết tại sao không dùng chữ dốt địa mà lại dốt sử, thôi thì cứ trình bày vậy

- Thèm ăn bánh ướt bà Lạt ghê.
- ở đâu?
- Trời! Trần Khắc Chân khu Q1 đó.
- Xong mình đi uống cà fê Windows mày nhỉ.
- Windows như trong máy tính ấy hả?
- Úi giời ơi!! Tao từ Hà Nội vào, mày là dân Sài Gòn gốc thế mà .... Giời ạ. Sao mày dốt sử thế không biết

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dốt sử"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com