giang hồ gốc
{dở hơi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Xuất phát từ việc mô tả nhân vật Thị nở trong truyện Chí phèo của Nam cao.
Dùng từ này để gọi những người có những nét nào đó giống Thị nở về tính cách, ví như hời hợt, ngu ngơ, ngốc nghếch...

a. Nói mãi mà nó không chịu nghe
b. Mày nói với con dở hơi ấy nhiều làm gì cho mệt

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dở hơi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com