cải lương
{dựa cột}
1

đồng nghĩa với tử hình. Là một án phạt nặng nhất

Thằng này giết người man rợ quá,cho nó dựa cột(tử hình) đi là vừa.

đăng bởi f+org đến từ voz (October 02, 2009)
2

Chỉ án tử hình là xử bắn.

Buôn những 5 cân hê thì dựa cột là đúng rồi.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dựa cột"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com