máng xối
{da luot ve}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

(động từ) Thi lại, đi thi lại

- Môn Toán mày được mấy điểm?
- 4, lại phải đá lượt về rồi!

đăng bởi Anh Mạnh đến từ Hà Lội (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "da luot ve"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com