đào mỏ
{dc}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Hậu quả vô hại
1

Viết tắt của từ "được".
(Bắt nguồn từ teencode hoặc cách gõ tắt trên bàn phím T9.)

E chiu nay co di dc ko? (Ê, chiều nay có đi được không?)

tags được đ OK k
đăng bởi 84436 đến từ LA (October 02, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com