Quẹt khu
{dclmm}
1

Địt cái lồn mẹ mày

A: ê, thằng chó, trả tiền tao mày.
B: dclmm, tao éo có tiền.

tags đcmm đcm đm
đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dclmm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com