péo
{dcm}
1

Viết tắt của cụm từ: địt con mẹ

DCM mấy thằng chó vàng

tags dis vl lỳn
đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dcm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com