ruồi
{de kiu}
1

đồng âm với ve kiu, tính từ chỉ sự tuyệt vời, trên mức tuyệt đối hay chỉ là tuyệt đối; số dách. Nói chỉ về một ai đó hay một vật gì đốC

Con dog nhà mày đẹp de kiu, nhưng tao thèm thịt nó đấy

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "de kiu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com