lồi lõm
{dis}
1

Viết khác đi của từ địt. Nghĩa là từ để gửi

Dis mẹ mấy thằng chó vàng

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dis"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com