Zenden
{do do}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

do cai con duong vat nhung ma van sung van cung

neu nhu gap mot thang ma no cu lam li doi khi hong hach thi noi

đăng bởi thang đến từ rach gia (December 20, 2014)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "do do"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com