hai ngón
{dollar}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Đọc: Đôla - USD - u ét đê
Đồng tiền của mỹ, thường được dùng trong giao dịch quốc tế, là đồng tiền mạnh trên thị trường.
Thị giá hiện tại khoảng 19500VND đổi 1 USD

Ví dụ gì giờ ==!

đăng bởi Rezmarshall đến từ TPHCM (June 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dollar"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com