Xuống suối vàng
{dot com}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

chấm com. có thể hiểu là việt cũng có thế hiểu là anh!.
Tiếng anh đọc dot com đẻ chỉ dấu chấm và chữ com.
Nhưng khi tiếng việt viết là dot com thì đọc là tiếng việt nhưng đồng thời cũng có nghĩa tiếng anh!đây là một cụm từ khá thú vị!
Cũng có nhiều người dùng để bổ nghĩa hoạc thêm sau một cấu nói
Ví dụ bó tay chấm com hoạc là bó tay dot com

Bó tay dot com!

đăng bởi gacon đến từ Ha noi (October 04, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dot com"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com