lâu như con trâu
{dzọt}
1

đi, chạy , trốn khỏi...

trời, con vợ tao kià, dzọt cho nhanh hok thui nó thấy tao nhậu jới tụi bây thì tụi mình chết trùm áh!!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dzọt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com