cùi bắp
{eat you}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

eat = ăn
you = mày
eat you = ăn mày

thà ăn cướp hơn ăn mày

đăng bởi Do Xuan Anh đến từ Gia Lai (December 19, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "eat you"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau