liệt con chuột
{em chã}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

giống giống như chã, chỉ những người chậm phát triển, béo bệu, nhiều tính xấu của con nít (sờ ti là ví dụ).

_Thằng em chã này đứng đây phiền phức quá, biến đê!

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "em chã"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau