Deet Song Hui
{emo}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chữ này thiệt ra là tiếng lóng tiếng Anh, du nhập qua tiếng Việt bằng con đường ... văn hóa.

Mang nghĩa là một người có quá nhiều cảm xúc, yếu đuối, dễ tự tử. (too emotional)

Thời trang kiểu punk rock này thì cũng đẹp đó, mà có nhiều người mặc đồ kiểu này nhìn giống emo quá.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 13, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "emo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau