STRYM
{emxi}
1

Nguồn gốc từ tiếng anh MC, có nghĩa là người dẫn chương trình

a. Mai có chương trình ca nhạc mà chưa tìm được MC
b. Để tớ làm cho

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 11, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "emxi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau