chết men
{gà đi xe máy}
1

Gái mại dâm

"con này là gà đi xe máy đó mày"

đăng bởi Aki Ross đến từ ??? (December 25, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "gà đi xe máy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com