Tinh tướng
{gà chết}
Nguồn gốc thán từ chửi rủa
Hậu quả phù mỏ
1

ý chê bai 1 người yếu đuối, nhát gan, không dám làm 1 việc gì đấy

- đi đá gà ko em
- ko em sợ lắm
- thằng gà chết

đăng bởi Zenky đến từ Hanoi (November 17, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "gà chết"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com