wc
{gà sống}
1

Chỉ gái mại dâm

Có gà sống không? Gọi cho anh một con

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "gà sống"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com