Đạn
{gãy}
1

gay là đối tượng có mối quan tâm đặc biệt đến việc móc lốp các đối tượng cũng sở hữu súng ống đầy đủ như mình, đặc biệt các cậu đẹp trai hoặc cao to đen hôi. gay thường sống nội tâm, yêu màu tím, hay khóc thầm và quay tay hai người.

"Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau"

đăng bởi foggyflute đến từ HCM (October 03, 2009)
2

Trạng từ chĩ tình hình không ổn định vì lý do quên đồ hoặc làm mất hứng...

đang sắp hun người yêu thì má gọi .... gãy thiệt

đang sắp hun người yêu thì má gọi ...." Gãy "

đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "gãy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com