đâm đít
{găm}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

diễn tả hành động giữ lại hàng hóa, đồ vật.. nhằm mục đích thu lợi nhuận cao

- Ảnh đợt rồi đã đưa hết chưa?
- Chưa, bọn ấy còn găm hàng >:)

đăng bởi songtunu đến từ somewhere in Vietnam (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "găm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com