wth
{gấu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ : con gấu hay còn chỉ ... vợ
Tính từ : dùng để chỉ 1 người dữ dằn

Này thì gấu với tao !

Thằng đó gấu lắm :D
hay
Gấu nhà em gấu lắm ;))

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "gấu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com