bưởi
{gọi hàng}
1

Chỉ hành động gọi người bán dâm

Anh đang cấn quá, chú gọi hàng giúp anh giải quyết đi!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)
2

Cỉ việc gọi gái mại dâm.

Gọi hàng ngon vào nhé, anh đang cấn lắm đây.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "gọi hàng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com